Uw erf, bos, landgoed of landschapselement is bij ons in vertrouwde handen. Werkzaamheden aan erf en landschap is een van onze specialismen. Wij helpen u graag bij het maken van een inrichtingsplan of landschapsontwerp. Maar ook de uitvoering kunnen we geheel of gedeeltelijk overnemen. Of het nu gaat om nieuwe aanleg, herstel of het beheer.

Erf inrichtingsplan of landschapsontwerp

Bij het maken van een erfinrichtingsplan of landschapsontwerp staan uw wensen centraal. We bespreken vooraf aan welke voorwaarden het plan moet voldoen. Meestal zijn er een aantal functionele aspecten, zoals parkeerruimte, terras, oprit etc. Daarnaast zijn natuurwaarde, esthetische waarde en cultuur historie vaak van belang. Bovendien speelt de belevingswaarde en de mate van onderhoud een rol. Wij zoeken naar de juiste balans tussen deze aspecten. Zo ontstaat een plan dat aansluit op het landschap en past bij de bewoners. In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor subsidie regelingen. Wij informeren u hier graag over.

Aanleg en herstel

Vrijwel alle voorkomende werkzaamheden aan erf en landschap voeren wij uit. Zo nodig werken we met ingehuurde specialisten en onderaannemers. Hierdoor kunnen we nagenoeg elke klus efficiënt en vakkundig uitvoeren. We maken de planning in overleg met u zodat u weet waar u aan toe bent.

U kunt ons onder meer inhuren voor het volgende:

 • Grondwerk, drainage, riolering, kabels en leidingen leggen.
 • Aanleg half verharding, gebroken puin, grind
 • Aanleg bestrating
 • Aanleg gazon, grasveld, speelveld, sportveld
 • Aanleg bloemenweide
 • Aanplant borders, heesters, struiken, vaste planten
 • Aanplant hagen
 • Aanplant bomen
 • Aanplant boomgaard, fruitbomen
 • Aanplant singel, houtwal, boswal
 • Aanplant bos, struweel, bosplantsoen
 • Aanleg vijvers, poelen, kikkerpoelen
 • Plaatsen afrasteringen
 • Plaatsen landhekken
 • Aanleg vlonders, bruggen
 • Houtbouw schuurtje, overkapping, houtstek

Beheer

Voor het periodiek onderhoud van erf en landschap kunt u bij ons een maatwerk contract afsluiten. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een beheerplan. Afhankelijk van de functie en het gewenste beeld bepaalt u wat wij beheren en de frequentie daarvan. Ook kunt u ons op afroep inhuren voor het uitvoeren van eenmalig onderhoud.

Vraag hier een offerte aan voor uw erf of landschap.